ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12,9 ΕΚ ΕΥΡΩ.

 

Ανακοινώνεται η ένταξη τριάντα εννέα (39) έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα Α.Ε., μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 12,9 εκ. Ευρώ με Δημόσια δαπάνη 6,8 εκ. Ευρώ.

Τα έργα που εντάσσονται αφορούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως καταλύματα, εστιατόρια, μονάδες εναλλακτικού τουρισμού, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, μικρές βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ.

Στο επόμενο διάστημα, θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ της Τριχωνίδα ΑΕ και των δικαιούχων, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων τους και η σταδιακή κατάθεση των πρώτων αιτημάτων πληρωμής.

Η Τριχωνίδα Α.Ε., σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το επενδυτικό κοινό, συνεισφέρει στην τοπική οικονομία με σημαντικές υποδομές που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση της περιοχής και των κατοίκων της.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και της Ε.Δ.Π. Leader κ. Γιώργος Παπαναστασίου, η επιτυχής μέχρι σήμερα πορεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, αποδεικνύει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και συλλογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε και στο επόμενο διάστημα για συνέχιση και ενίσχυση της κοινής μας δράσης για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη της περιοχής μας.

 

Δείτε την Απόφαση Ένταξης εδώ