ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Γεώργιος Παπαναστασίου Πρόεδρος Δήμαρχος Αγρινίου
2 Γεώργιος Σωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου
3 Ιωάννης Φαρμάκης Δ/νων
Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
4 Χρήστος Κολοβός Γραμματέας Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
5 Παναγιώτης Στούπας Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
6 Χρήστος Κουτρουμάνος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
7 Νικόλαος Κωστακόπουλος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου
8 Φώτης Κοκκόσης Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου
9 Παναγιώτης Σταράμος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μεσολογγίου

 

lefkoma

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 
 

Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου,πλατεία Δημαρχείου(1ος όροφος), Καινούριο Δήμου Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, 30005, τηλ:26410 39007, 26410 79344, Fax:26410 49645, E-mail: info@trihonida.gr