ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.


Αγαπητοί φίλοι,

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) με την δραστηριοποίησή της τα τελευταία χρόνια σε περιοχές των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, κατόρθωσε να  αποτελέσει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό «εργαλείο» των Ο.Τ.Α. των δυο (2) Νομών για την προώθηση της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης.

Με την διαχείριση  και υλοποίηση
 Προγραμμάτων και Δράσεων, η  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.  δημιούργησε  έναν σημαντικό αριθμό αναπτυξιακών έργων και κοινωνικών δομών και αναμφίβολα συνέβαλε  στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής πρόνοιας των δυο (2) Νομών.

Μέσα από την νέα παρουσία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στον ιστοχώρο, εκτός από την παρουσίαση του αξιόλογου έργου της, στοχεύει στην πληροφόρηση και την διαβούλευση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη ή φορέα) να αξιοποιήσει τους διατιθέμενους πόρους και τις μοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις που παρουσιάζονται στην νέα Προγραμματική Περίοδο.

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. τ
 ης  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. σας απευθύνω μήνυμα για συνέχιση και ενίσχυση της κοινής μας δράσης για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη των περιοχών μας και σας διαβεβαιώνω ότι στο επόμενο διάστημα η Τοπική Αυτοδιοίκηση των δυο (2) Νομών, μέσω της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. θα διεκδικήσει δυναμικά τον θεσμικό αναπτυξιακό της ρόλο, προς όφελος του τοπικού πληθυσμού.

 

Ο Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
και της Ε.Δ.Π. Leader

Παύλος Μοσχολιός
Δήμαρχος Αγρινίου